VAD ÄR SEECURA?

Hantering av sista önskemål, arv och testamenten.

SEECURA är en lösning som hjälper dina nära och kära att hantera dina sista önskemål.

Seecura säkerställer att vid rätt tidpunkt, skickas ett personligt och konfidentiellt meddelande till en utvald mottagare från användarens mobilkontakter. Innehållet i meddelandet kan vara allt från en bild till ett dokument, eller till och med en förinspelad video där avsändaren kan kommunicera direkt med mottagaren.

Genom Seecuras kontroll- och certifieringssystem garanteras att ingen information blir tillgänglig före dess avsedda tidpunkt.

VARFÖR SEECURA?

En trygghet för nära och kära.

Över tid kan inaktiva bankkonton och outnyttjade försäkringar ackumulera betydande summor. Ofta känner inte familjemedlemmar till dessa tillgångar, eller så ligger de bortglömda i bankfack. Tyvärr leder detta till att värdefulla medel som kunde ha använts av efterlevande inte kommer till användning. 

Med Seecura kan du vara säker på att dina meddelanden kommer att skickas till dina nära och kära efter att du har gått bort. Appen hjälper till att skydda mot oförutsedda händelser och ser till att ingenting glöms bort.

SEECURA gör det möjligt att dokumentera dina sista önskemål och viktiga uppgifter, allt för att ge dina nära och kära trygghet och tröst inför framtiden. 

HUR FUNGERAR DET?

SEECURANär det är dags att skicka dina sista önskemål.

 

SEECURA inleder verifieringsprocessen om en mobiltelefon förblir inaktiv längre än den förutbestämda tidsgränsen.

Initialt skickar Seecura ett verifieringsmeddelande via e-post. Om det inte kommer något svar, följs detta upp med ett ytterligare verifieringsmeddelande. Fortsätter avsaknaden av svar, informeras utsedda parter.

Dessa utsedda parter har då ansvar att kontrollera situationen och antingen bekräfta eller avbryta processen med att skicka sista önskemål.

SÄKERHET OCH INTEGRITET

Ett säkert system för att skicka sista önskningar.

 

SEECURA har ett kontroll- och certifieringssystem för att verifiera en användares status, vilket säkerställer att ingen information görs tillgänglig förrän vid rätt tidpunkt.

Meddelanden kommer endast att vara tillgängliga via appen när verifieringsprocessen är slutförd och de utsedda parterna har underrättats.

Detta system garanterar maximal säkerhet vid sändning och mottagning av sista önskemål.

Vad händer om telefonen tappas bort eller byts ut?

SEECURA fungerar endast med den mobiltelefon som den ursprungligen installerades på. Det finns också en lösenordsskyddad profil kopplad till PUK-koden, vilken kan användas vid händelse av förlorad telefon eller när appen överförs till en annan enhet. 

Download on the App Store Get it on Google Play